Rozwój człowieka a poczucie luksusu.

Czy uważasz ze poczucie luksusu i jego odczuwanie jest związane z twoim rozwojem? W mojej opinii zdecydowanie tak. Swoja tezę opieram na wieloletnim doświadczeniu i wiedzy.

Luksus jest stanem umysłu, a umysł jest kształtowany podczas całego rozwoju człowieka. Według najnowszych badań nad umysłem z dziedziny neuronauki: umysł człowieka podlega zmianom i jest plastyczny przez jego całe życie (jest to związane z procesem neuregeneracji mózgu).  Znaczący wpływ na rozwój ma twoje otoczenie: bliższa i dalsza rodzina, przyjaciele i znajomi. To ich przekaz, motywacja, umiejętność kierowania swoimi zachowaniami i decyzjami jest matrycą, na której budujesz swój świat. Nie mniej znaczącym elementem jest własne dążenie do rozwoju, do samopoznania i do spełniania marzeń. Tutaj ważne jest określenie jasno potrzeb i możliwości, tych jawnych i tych nieuświadomionych. Tutaj jest miejsce na profilowanie luksusu, na odkrycie tego, co stanowi o twojej wyjątkowości i dzięki, jakim środkom i jakim sposobom można ją wyrazić.

Czy w związku z tym można zmienić lub nauczyć się odczuwać się luksus, jeśli w trakcie dzieciństwa i wczesnej dorosłości nie było sprzyjających warunków do jego pojawienia się i jednocześnie utrwalenia? Tak. Każdy akt, każde twoje działanie wpływa na zmianę, która jest początkiem innego spojrzenia  na świat, otwarcia się na doznania, na odkrywanie nieznanych dotąd obszarów życia i sposobów na pełnię delektowania się nim.  Wszystkim steruje twój umysł. On ma wpływ na reakcje psyche i soma.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram