Szkolenia

Poniżej znajdziesz listę wszystkich szkoleń, które znajdują się w aktualnej ofercie. Znajdują się tu również zapowiedzi szkoleń, które planujemy wprowadzić do oferty już wkrótce – jeśli zainteresowało Cię któreś szkolenie, zapraszamy do kontaktu – wyjaśnimy precyzyjnie cele oraz zakres danego szkolenia, a w przypadku szkoleń obecnie niedostępnych – powiadomimy Cię o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży.

UMIEJĘTNOŚĆ ZDROWEGO WYPOCZYNKU

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób, które odczuwają chroniczne zmęczenie spowodowane obowiązkami zawodowymi. Szczególnie narażone są na to osoby pełniące funkcje kierownicze w większych firmach oraz przedsiębiorcy prowadzący własne firmy.

Szkolenie porusza najważniejsze, choć bardzo często pomijane kwestie:

  • sposoby rozpoznawania stanów wyczerpania psychofizycznego,
  • skuteczne działanie w warunkach zmęczenia,
  • metody interwencyjne o charakterze doraźnym oraz długotrwałym,
  • delegowanie zadań,
  • sposoby na wyłączenie umysłu i akceptację stanu jałowego.

POTĘGA SAMOŚWIADOMOŚCI

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoje horyzonty i samowiedzę. Szkolenie umożliwia uzyskanie wyższego szczebla samorozwoju i odpowiedzi na pytania, jakie nie są stawiane sobie na co dzień.

Uzyskany, wydobyty potencjał zostanie pozytywnie wykorzystany na polu prywatnym i zawodowym. Największe możliwości prezentacji i wykorzystania samoświadomości odczujesz w sferze relacji, a więc wszelkich kontaktów: ich efektywności i wysokiego poziomu satysfakcji.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA

Szkolenie to jest adresowane do Klientów, którzy na co dzień chcą osiągać wysoki poziom komunikacji. Chcą być słyszani, wysłuchani i zrozumiani. Wiedzą, że efektywna, satysfakcjonująca komunikacja zależy w dużej mierze od nadawcy komunikatu – w myśl powiedzenia: „chcesz otrzymać konkretną odpowiedź, to zadaj konkretne pytanie”.

Szkolenie składa się z czterech etapów:

1. Energia autoprezentacji.

2. Nabycie umiejętności panowania nad emocjami i nie uleganie prowokacji.

3. Formułowanie i stosowanie odpowiedzi kontra.

4. Sposoby na poradzenie sobie z obraźliwymi uwagami i nabycie umiejętności prowadzenia bezpośredniej rozmowy z atakującym.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram