Info

Nasza oferta jest wyjątkowa z kilku powodów. Jednym w najważniejszych jest w pełni indywidualne podejście do każdego z Klientów. Prowadząc szkolenie, staramy się skupiać nie tylko na interesie grupy jako zbiorowości, ale także na każdym uczestniku z osobna. W ten sposób uzyskujemy dużo lepsze efekty niż wielu naszych konkurentów rynkowych, którzy niejednokrotnie korzystają z metod przypominających taśmę produkcyjną.

Podstawą każdego programu jest profilowanie każdego z Uczestników. Umożliwia nam to pełniejsze poznanie każdego z Was oraz wstępne dobranie odpowiednich środków, które pomogą w osiągnięciu celu. Utworzenie indywidualnego profilu psychofizycznego opiera się między innymi na analizie osobowości, temperamencie, podświadomych oczekiwaniach oraz doświadczeniach. Dodatkowo brane są pod uwagę także nawyki żywieniowe – kwestia odpowiedniej diety jest tematem niezwykle często pomijanym, co jest olbrzymim błędem, ponieważ najnowsze wyniki badań wskazują na to, że dieta może mieć wpływ na odpowiednią stymulację umysłu.

Oprócz tego, wszystkie nasze programy oparte są na unikalnym oraz innowacyjnym nurcie Psychologii Luksusu, którego twórczynią i propagatorką jest założycielka naszego Centrum – Pani Ilona Ciżewska.

Jednym z założeń nurtu jest stymulacja Uczestników w środowisku obcym. Nasze programy bardzo rzadko realizowane są w monotonnym otoczeniu – z reguły nie korzystamy z biur, sal wykładowych, ani gabinetów. Nasze usługi realizujemy w środowisku, gdzie wielozmysłowe oddziaływanie potęguje efektywność treści i nabywanych umiejętności.

Programy sa prowadzone w miejscu, które jest nowe, nieznane, sprzyjające relaksowi oraz pojawieniu się pozytywnych emocji, wzmaga proces neuroregeneracji – pojawiają się nowe połączenia neuronowe, mózg ulega regeneracji. Wzmagają się także procesy poznawcze, zwiększa się kreatywność, innowacyjność.

W naszej pracy wykorzystujemy także najnowsze odkrycia psychologii, między innymi BWE (Brain Waves Entertainment), stymulację obrazem, dotykiem oraz dźwiękiem. Wszystkie te metody, zastosowane w odpowiedni sposób, umożliwiają znaczne zwiększenie efektywności szkoleń.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram